Bajban a szakképzési rendszer Magyarországon

Ahelyett, hogy az egyre nagyobb munkaerőhiány megoldását vetítené előre, csak a negatív előrejelzések sorát erősíti a szakképző intézményekben tanulók száma.
Összesen 428 ezren tanulnak a középfokú iskolák nappali tagozatán, de amíg a gimnáziumokban és a készségfejlesztő iskolákban emelkedett, addig a szakközépiskolákban és a szakgimnáziumokban csökken a diákok száma.

A középfokú, nappali rendszerű oktatásban regisztrált 428,0 ezer fő, 6,7 ezer fővel, vagyis 1,5%-kal kevesebb, mint a korábban mért 2016/2017-es tanévben. A diákok 1,7%-a (7,2 ezer fő) szakiskolában vagy készségfejlesztő iskolában, 17,3%-a (74,1 ezer fő) szakközépiskolában, 43,1% (184,5 ezer fő) gimnáziumban 37,9%-a (162,2 ezer fő) pedig szakgimnáziumban tanul.

Az egyes iskolatípusokban eltérően alakult a létszám: a gimnáziumokban 1,5 a szakiskolákban és készségfejlesztő iskolákban 0,9%-kal bővült a létszám,  a szakközépiskolákban (vagyis az egykori szakiskolákban) 5,3,  a  szakgimnáziumokban (vagyis az egykori szakközépiskolákban) pedig  3,2%-kal csökkent, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2017/2018-as tanévre vonatkozó adataiból.

A 2016/2017-es tanévhez hasonlóan a szakközépiskolai tanulók 90,4%-a, illetve a szakgimnáziumok, valamint a szakiskolák, készségfejlesztő iskolák tanulóinak kétharmada a műszaki tudományok, szolgáltatás vagy a gazdaság és irányítás képzési területek egyikén tanul a 2017/2018-as tanévben is.

A szakgimnáziumokban ezen felül az egészségügyet és szociális gondoskodást, valamint a művészeteket is többen választották.  A szakiskolákban, készségfejlesztő iskolákban a fentieken kívül a mezőgazdaság és a művészeti területek vonzzák nagyobb arányban a tanulókat.

Egyértelműen látszik tehát, hogy a szakiskolákba jelentkezők száma mutatta a legnagyobb mértékű csökkenést, vagyis egyre kevesebb szakember kerül ki az iskolapadokból. Nem valószínű tehát, hogy az állami ösztönző rendszer és támogatások ellenére sikerül a fiatalokat a szakmunka felé terelni. Az idősebb generáció tagjai közül a legtöbben már külföldön vállalnak munkát az idősebbek pedig lassan elérik  nyugdíj korhatárt, vagyis a probléma egyre csak mélyül.

Ne töltsön több időt az egyre lehetetlenebb kihívást jelentő toborzással. Döntsön a munkafolyamatainak kiszervezése mellett, ami ma már nemcsak a multi cégek számára elérhető megoldás. Végeztessen próbamunkát velünk,ismerje meg szolgáltatásunkat és spóroljon akár 30%-ot magyarországi gyártási költségeihez képest.